Seminárne práce

Washingtonská deklarácia

Z hľadiska štátoprávneho postavenia etablujúcej sa Československej republiky je významným dokumentom Vyhlásenie nezávislosti československého národa z 18. októbra 1918, pre ktorý sa v historiografii ujalo pomenovanie Washingtonská deklarácia. Tento akt nielen zavŕšil snahy československej...
Celý článok

Obliehanie pevnosti Alamo v kontexte americkej kolonizácie Texasu

Začiatkom 19. storočia sa množstvo amerických osadníkov sťahovalo za vidinou lacnej úrodnej pôdy na odľahlejších oblastí na západ Spojených štátov. Jedným z cieľov expanzie amerických osadníkov bola provincia Texas v štáte Coahuila v Mexiku, kde sa v priebehu 20. – 30. rokov vytvorila početná...
Celý článok

Rituály a kňazi v rímskom náboženstve

Na základe dochovaných prameňov možno tvrdiť, že náboženstvo bolo u Rimanov vnímané prísnejšie ako tomu bolo v prípade benevolentnejších Aténčanov a iných gréckych štátov. Považovalo sa nielen za prostriedok kultúrne identity, ale najmä za glorifikovaný ideál rímskeho štátu...
Celý článok

Charakteristika Koránu

Podstatu moslimského náboženstva obsahuje Korán – fundamentálna kniha islamu obsahujúca náboženské, etické a právne zásady, ako aj zmienky týkajúce sa pôsobenia proroka Mohameda. Etymológia názvu pramení v arabskom al-qur’ān (pôvod. القرآن) znamenajúcom čítanie, recitácia, prednášanie, čo...
Celý článok